Terapia czaszkowo-krzyżowa

Podstawowym założeniem terapii jest fakt, że ośrodkowy układ nerwowy i struktury z nim sprzężone podlegają rytmicznemu ruchowi i że prawidłowy przebieg tego ruchu jest niezwykle istotny dla ludzkiego życia i zdrowia.

Twórca terapii określił pięć składowych tego mechanizmu:

  • ruch struktury czaszki i połączeń pomiędzy 26 kośćmi czaszki;

  • rozszerzanie się i kurczenie półkul mózgowych;

  • ruch opon mózgowych i kręgosłupowych;

  • falowanie płynu mózgowo rdzeniowego otaczającego mózg i rdzeń kręgowy;

  • mimowolny, nieznaczny ruch kości krzyżowej.

Rytmiczne rozszerzanie i kurczenie tego systemu nazwał Sutherland "pierwotnym oddechem". Każde ograniczenie tego ruchu może stać się przyczyną choroby, ponieważ ośrodkowy układ nerwowy reguluje pracę wszystkich organów.Powodem upośledzenia systemu czaszkowo-krzyżowego mogą być trzy rodzaje urazów fizycznych (wypadki), psychiczny oraz poporodowy.