Metoda Maitlanda

Metoda ta jest jedną z najpopularniejszych na świecie metod terapii manualnej, Łączy techniki terapeutyczne działające na stawy, mięśnie i tkankę nerwową, gdzie ruchami biernymi bada się oraz leczy i ocenia aparat podporowy i ruchowy. Terapia manualna zasadniczo może być stosowana we wszystkich odwracalnych zaburzeniach funkcjonalnych układu ruchu m.in. przy ograniczeniach ruchomości, bólu, zmniejszonej zdolność do przejęcia odciążenia albo w celu wyrównania napięcia mięśniowego.

W skład metody wchodzą trzy ściśle ze sobą związane części główne:

  • badanie - subiektywne i obiektywne, których wynik wpływa na wybór zabiegu i technik leczenia;

  • terapia - obejmującą dobór środków terapeutycznych, który jest ściśle uzależniony od informacji uzyskanych w czasie badania. Do głównych sposobów terapeutycznych zalicza się: Mobilizacje i Manipulacji. Ponadto pacjent otrzymuje dodatkowo wskazówki dotyczące właściwych ćwiczeń, które powinny wspierać pracę terapeuty manualnego;

  • ocena - każdy aspekt terapii i obrazu choroby, jak również ich współdziałanie, jest zbadany i oceniony. Sposób diagnozy charakteryzuje bardzo duża drobiazgowość. Pacjent jest badany po zastosowaniu każdej kolejnej techniki leczniczej aby sprawdzić jaki wpływ wywarła ona na objawy i symptomy w odniesieniu do bólu, ograniczenia ruchomości i napięcia mięśniowego.